Purane paramică thaj ćaćimata anθar e rroma i Rumùnia

Kadava teksto arakhel pes numa anθ-i Română thaj English ćhib.

Leave a Reply