КОИ СМЕ НИЕ? ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ „ТУЛКИТ“?

Ние сме международна група от хора, повечето от Централна и Източна Европа, опитващи се да представят и развиват анти-расистки модел на мислене и практики в нашите местни контексти. Както и да е, повечето от нас са израстнали на места, където сме били част от културата и расата на мнозинството. Има само един ромски глас в нашата група. Вярваме, че това играе важна роля за развитието на този проект. Когато дойдем на темата за расизма като цяло ние сме квалифицирани да говорим и пишем като хора, които се опитват да действат като съюзници на общности, срещащи расово и етническо подтисничество. Заради това главната целева група на „Тулкит“ са млади хора, млади работници и обучаващи, работещи с млади хора във формална и неформална среда. Други материали са направени от и за млади активисти и равнопоставени преподаватели. Въпреки това много от съдържанието се занимава с доста комплексни теми, които ние се опитваме да доближим по начин, който да е възприемчив за млади хора от различни среди и с различни нива на опит.

Някои други части са за това да информираме за нашите опити в подготвянето на настоящия „Тулкит“ :

Нашата група включва студенти, работещи, частично заети и безработни. Всички от нас завършили университет или планират да влязат – много от нашите родители са направили същото. Ние включваме хора от най-различни полове, въпреки че повечето от нас се определят като жени. Някои от нас принадлежат към категорията на „младите“, а други – не. В групата има опити с миграцията, но не и гласове на бежанци, търсещи убежище или интернирани хора. Ние сме здрави и издръжливи с някои опити на невидимо безсилие и немощ. Множество от сексуалности са представени. Това са само някои от малкото други оси, повлияли на нашето писане и работа.

Добър пример за това как всичко тове се свързва с пресечните точки може за бъде видяно ако погледнем въпросът за „свободата на мобилност“. Все повече и повече се виждаме с възможността да летим през границите на Европейския съюз, но до съвсем скоро почти всички наши паспорти поддържаха тази възможност затворена за нас. Все пак тези опити не са едни и същи само защото всеки от нас държи един и същ паспорт. Дори и когато започнахме да усещаме опит с работа и мобилни привилегии, свързани с официалното включване в ЕС, някои от нас все още намират своя път възпрепятстван или блокиран заради други характеристики. Например заради липса на пари или пък заради расата. Да гледаш само към националността не е достатъчно за да разбереш въпросът или как „играе“ системата. Ние трябва да се върнем една крачка назад и да погледнем с по-широки лупи.

Ние сме международна група от хора, повечето от Централна и Източна Европа, опитващи се да представят и развиват анти-расистки модел на мислене и практики в нашите местни контексти. Както и да е, повечето от нас са израстнали на места, където сме били част от културата и расата на мнозинството. Има само един ромски глас в нашата група. Вярваме, че това играе важна роля за развитието на този проект. Когато дойдем на темата за расизма като цяло ние сме квалифицирани да говорим и пишем като хора, които се опитват да действат като съюзници на общности, срещащи расово и етническо подтисничество. Заради това главната целева група на „Тулкит“ са млади хора, млади работници и обучаващи, работещи с млади хора във формална и неформална среда. Други материали са направени от и за млади активисти и равнопоставени преподаватели. Въпреки това много от съдържанието се занимава с доста комплексни теми, които ние се опитваме да доближим по начин, който да е възприемчив за млади хора от различни среди и с различни нива на опит.

Някои други части са за това да информираме за нашите опити в подготвянето на настоящия „Тулкит“ :

Нашата група включва студенти, работещи, частично заети и безработни. Всички от нас завършили университет или планират да влязат – много от нашите родители са направили същото. Ние включваме хора от най-различни полове, въпреки че повечето от нас се определят като жени. Някои от нас принадлежат към категорията на „младите“, а други – не. В групата има опити с миграцията, но не и гласове на бежанци, търсещи убежище или интернирани хора. Ние сме здрави и издръжливи с някои опити на невидимо безсилие и немощ. Множество от сексуалности са представени. Това са само някои от малкото други оси, повлияли на нашето писане и работа.

Добър пример за това как всичко тове се свързва с пресечните точки може за бъде видяно ако погледнем въпросът за „свободата на мобилност“. Все повече и повече се виждаме с възможността да летим през границите на Европейския съюз, но до съвсем скоро почти всички наши паспорти поддържаха тази възможност затворена за нас. Все пак тези опити не са едни и същи само защото всеки от нас държи един и същ паспорт. Дори и когато започнахме да усещаме опит с работа и мобилни привилегии, свързани с официалното включване в ЕС, някои от нас все още намират своя път възпрепятстван или блокиран заради други характеристики. Например заради липса на пари или пък заради расата. Да гледаш само към националността не е достатъчно за да разбереш въпросът или как „играе“ системата. Ние трябва да се върнем една крачка назад и да погледнем с по-широки лупи.

Comments are closed